top of page
  • Writer's pictureLitbang GPIB Bethesda

Tata Ibadah Hari Pekabaran Injil Indonesia & Perjamuan Kudus Se-Dunia oleh Sinode GKPM (08 Okt 2023)


Hari Pekabaran Injil Indonesia & Hari Perjamuan Kudus Se-Dunia oleh Sinode GKPM (08 Oktober 2023)
.pdf
Download PDF • 807KB

13 views0 comments
bottom of page